fbpx
ES le Grange School in Potchefstroom is a school for physically- and mentally handicapped children, children who are unable to function in a mainstream school. Our goal with every learner is to help each child reach their maximum potential. We try to reach these goals by means of special educational methods and adaptations. We focus on the development of fine- and gross motor skills, language- and number skills, as well as personal care.

Fikadibeng Primary School

Fikadibeng is a Primary School schools specialising in Comprehensive. The schools is based in Potchefstroom, North West, South Africa.
Since 1905, The High School for Girls Potchefstroom has encouraged girls to follow their dreams by offering opportunities for life. Educating girls is a great responsibility and privilege. Our mission is to ensure that every girl becomes the best that she can be. Stories of individual challenge, persistence and achievement are testimony to the philosophy of Girls High and I am extremely proud to be the Headmistress here.
Public Combined School, Specialising In Comprehensive. Local Municipality Is Potchefstroom Local Municipality Located In The District Of Potchefstroom.
The vision of Die Wilge High School (LSEN) is to holistically educate all learners in the school to their optimum potential.
Onderlinge respek vir die kulturele diversiteit van ons samelewing gekweek en waardes voorgehou wat met ‘n menseregtekultuur geassosieer word.
Kleuterskool vir kinders tussen 4 jaar en graad R.
Laerskool Baillie Park is verbind tot verantwoordbare opvoeding. Alle opvoedings aktiwiteite, akademie, sport en kultuur geskied vanuit Christelike geloofsoortuiging wat as grondslag en vertrekpunt dien. Ons onwrikbare vertroue in die sinvolheid en noodsaaklikheid van die opvoeder se bemoeienis met die opvoeding, dien as krag en motivering vir Laerskool Baillie Park se ideale.
Laerskool President Pretorius in Van Riebeeck straat, Potchefstroom.
By Gimmies is elke leerder belangrik en daarom fokus ons op die optimale ontwikkeling van elke individu se potensiaal, vaardighede en talente. Daar is dus ‘n plek vir enige leerder in Gimmies. Ons leerders gee om vir mekaar en vir die gemeenskap en is bekend vir die feit dat hulle saamstaan deur dik en dun.
Seiphemelo Secondary School is a public secondary school. In 2014 there were 942 registered learners.
Thuto-Boswa Secondary School is a public secondary school. In 2014 there were 1071 registered learners.